Bli medlem

Vi vill ha en mångfald bland raserna på vår träningsplan ute på Hundholmen. Vi vill skapa en trevlig samvaro där alla hundintresserade kan träffas och byta både erfarenheter och fikabröd med varandra.

Hundholmen erbjuder fina ytor, där finns en grillkåta som är öppen för dig som medlem. Det finns agilityhinder som du får använda, men detta sker på egen risk och vi rekommenderar att ni går en kurs först eller tar kontakt med en instruktör innan ni använder dem. Det är inte för skaderisken i första hand utan för att fel utfört kan hundarna bli skrämda och därmed bli avskräckta från agility. Utrustning och utrymmen på Hundholmen får, med gott omdöme, användas av alla medlemmar.

 Som medlem kan du naturligtvis ta del av våra planerade aktiviteter, som vi hoppas ska erbjuda en större bredd i ditt hundarbete. Det är ju trots allt aktivitet som utvecklar samarbetet mellan hund och förare. Dessutom ingår en försäkring i medlemskapet, denna gäller vid deltagande i våra aktiviteter.

 Notera: Man är inte medlem för att någon annan i familjen är det! Det krävs medlemsskap för alla som vill utnyttja våra möjligheter på Hundholmen eller delta i aktiviteter. Familjemedlem blir dock medlem till reducerad kostnad. Se detaljer nedan.

 

Ett ordinarie medlemsskap kostar 500 kr.

För ungdomar 7-25 år finns billigare alternativ som kostar 300 kr.

Familjemedlem betalar 100 kr.

 Medlemsavgiften för ny medlem betalas in på klubbens plusgiro: 88 09 87-3. Den årliga förnyelsen av medlemsavgiften ska inte betals till ovanstående PG. Avvakta istället avi från Svenska Brukshundklubben och betala enligt den. I annat fall blir det trassel och ditt medlemsskap blir registrerat för sent.

(Ungdomsmedlemsskap betalas inte till klubbens PG. Läs nedan under “ungdomsmedlem”.)

Ange namn, personnummer (12 siffror), adress, telefonnummer, mobilnummer oche-postadress. All kommunikation från klubben sker elektroniskt. E-postadressen är därför obligatorisk så att ni inte ska missa viktig information. Om du inte får plats med all information i meddelandefältet vid betalning så går det bra att skicka ett mejl med informationen till ekonomi@vhbk.se 

Ange också tidigare/aktivt medlemsnummer i SBK om sådant finns

Behöver du mer detaljer så läs nedan. Längre ner finns även information om hur du administrerar dina medlemsuppgifter

 
 

Medlemsavgifter

 

 

Ordinarie medlem

Som ordinarie medlem betalar du en central avgift på 400 kr som går till förbundet och till tidningen Brukshunden. Dessutom betalar du en lokal avgift som för vhbk f.n. är på 100 kr och som går till den lokala Brukshund-klubben eller till den av Brukshundklubbens rasklubbar som du väljer att bli medlem i. Det blir tillsammans 500 kr.

Om du redan är fullbetalande medlem i en annan Brukshundklubb så har du redan betalt avgiften till förbundet och behöver då bara betala avgiften till vhbk. Du betalar då 100 kr.

500 kr

alt.

100 kr

Familjemedlem
Avgift för extra familjemedlem, boende på samma adress som ordinarie medlem. Även för ungdom med förälder som är ordinarie medlem.

100 kr

Alternativa medlemsformer

 

Ungdomsmedlem: 
Ungdomsmedlemskap är ett billigare alternativ för ungdomar (7-25 år) som inte har annan ordinarie medlem i familjen. Det är ett medlemskap i Sveriges Hundungdom (SHU),där man väljer VHBK som SKK specialklubb, för att räknas som medlem i vår klubb. Väljer man detta alternativ ska man anmäla sig på nätet till Sveriges Hundungdom (SHU) och inte direkt till VHBK.

300 kr

Syskonmedlem (till ungdomsmedlem):

Ungdom boende på samma adress som ordinarie ungdomsmedlem. Samma förmåner men ingen tidning.

150 kr

 

Administrera dina medlemsuppgifter

Du är själv ansvarig för att hålla dina medlemsuppgifter uppdaterade i Brukshundklubbens medlemsregister. Du når registret via länken “medlem online” till höger på startsidan eller via denna länk www.brukshundklubben.se/medlemsuppgifter.

Passa på att kontrollera dina uppgifter. Du måste ha ditt medlemsnummer tillgängligt när du loggar in, det hittar du på fakturan från SBK. 

När du loggar in första gången på “medlem online” gäller det att tänka på två saker: 
1) kom ihåg den e-postadress du anger
2) byt lösenord till något du kommer ihåg eller på annat sätt kan återskapa

En annan nyhet är att Brukshundklubben inte längre skickar ut några medlemskort, så när du betalt din årsavgift så ska du själv gå in i medlemsregistret och skriva ut ett medlemskort. Du vet väl att du måste ha med dig ditt medlemskort när du vill delta i tävlingar?

Får du problem så kontakta SBK:s medlemsavdelning på medlem@brukshundklubben.se eller på telefon 08-505 875 20.